Bezpieczeństwo informacji jest naszym priorytetem

Oto certyfikat ISO 27001, który to potwierdza. Co zostało zweryfikowane?

 • polityka bezpieczeństwa informacji;
 • role i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
 • zarządzanie aktywami;
 • kontrola dostępu;
 • kryptografia;
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 • bezpieczeństwo komunikacji;
 • bezpieczeństwo operacyjne;
 • zakup, rozwój i utrzymanie systemów;
 • relacje z dostawcami;
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 • aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działalności;
 • zgodność zasad postępowania z przepisami obowiązującego prawa
certyfikat-iso