Integracja Thulium i Allegro Dyskusje

Postaw na automatyzację w komunikacji z klientem. Wykorzystaj narzędzie Thulium do szybszych i spersonalizowanych odpowiedzi.
Integracja Thulium i Allegro Dyskusje

Automatyzuj proces odpowiedzi i dodawania zgłoszeń

Szybko wyjaśniaj nieporozumienia związane z zakupem oferowanych przez Ciebie produktów. Dzięki integracji z Allegro, jesteś w stanie skrócić czas reakcji na zgłoszenia klientów, zapewniając im kompleksową pomoc w zakresie zakupionych produktów. Thulium automatyzuje proces komunikacji z kupującym na Allegro, umożliwiając rozwiązywanie problemów w błyskawicznym tempie. Niezależnie od tego, czy klient ma pytania dotyczące dostawy, reklamacji czy zwrotu,

Korzyści z integracji

  • Automatyczne zgłoszenia na bazie otwartych Dyskusji. Integracja Allegro z Thulium umożliwia automatyczne tworzenie zgłoszeń na bazie otwartych dyskusji, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania każdego z nich. Dzięki temu wszystkie zapytania i komunikaty od klientów są od razu wprowadzane do systemy, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań i pracę w jednym środowisku.

  • Automatyczne odpowiedzi do Kupującego. Dzięki Thulium, możesz dostosować i zautomatyzować odpowiedzi na pytania od Kupujących. Wprowadzając zestawy predefiniowanych odpowiedzi lub algorytmy oparte na regułach, zapewnisz szybką i spersonalizowaną reakcję na zapytania, co przyczyni się do poprawy zadowolenia klientów.

  • Obsługa statusów Dyskusji. Thulium pozwala na efektywne zarządzanie i monitorowanie statusów każdej Dyskusji. Dzięki temu łatwo prześledzisz postępy w rozwiązywaniu problemów klientów, kontrolujesz etapy dyskusji i szybko reagujesz na zmieniającą się sytuacje.

  • Poprawa spójności i spersonalizowanej komunikacji. Dzięki Thulium masz możliwość zachowania spójnej komunikacji z klientami. Możesz dostosować odpowiedzi do określonych standardów firmy, jednocześnie dostarczając spersonalizowane rozwiązania, które lepiej będą odpowiadać potrzebom każdego Kupującego.

  • Zwiększenie satysfakcji klientów. Dostarczając szybkie, spersonalizowane i profesjonalne odpowiedzi na pytania i problemy Kupujących, zwiększasz ich satysfakcję oraz zaufanie do Twojej firmy. Integracja Allegro z Thulium przekłada się na pozytywne doświadczenia zakupowe, co z kolei może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i budowania pozytywnego wizerunku marki.

korzyści integracji

Jak działa integracja?

Dzięki integracji z Allegro Dyskusje, dane klientów i informacje o zamówieniach są automatycznie synchronizowane.

Po pomyślnym dodaniu i uwierzytelnieniu konta Allegro, możesz w Thulium m.in. filtrować zgłoszenia wg. źródła Allegro, wysyłać automatyczne odpowiedzi, aktualizacje statusu dyskusji czy odpowiadać Klientowi bezpośrednio z panelu Thulium.

Wszystkie informacje wraz z załacznikami i linkami są dostępne z poziomu karty klienta w Thulium, co pozwala na płynne przechodzenie między platformami i automatyczną aktualizację danych w razie zmian.

Status dyskusji Allegro
Jeśli chcesz poznać szczegóły techniczne integracji Thulium i Allegro Dyskusje, zajrzyj do naszej bazy wiedzy.