Co to jest SIP Trunk?

Obsługa klienta
sip trunk

Co to jest SIP Trunk?

Co to jest SIP Trunk i czym różni się od zwykłego VOIP-a

Definicja

Nie ma ścisłej definicji pojęcia “SIP Trunk”. Przez SIP Trunk najczęściej rozumiemy taką konfigurację konta SIP u operatora, która umożliwia:

  • realizowanie połączeń do i z większej puli numerów miejskich przydzielonych przez operatora
  • realizowanie wielu połączeń telefonicznych równocześnie
  • dowolną identyfikację połączenia wychodzącego (z zakresu przydzielonej numeracji)

Operatorzy często realizują usługę SIP Trunk z uwierzytelnianiem na podstawie źródłowego i docelowego adresu IP, bez konieczności podawania hasła.

Pojedyncze konto SIP

Przeciwieństwem SIP Trunk-a będzie konto SIP skonfigurowane dla pojedynczego telefonu, które umożliwia:

  • realizowanie połączeń do i z jednego numeru miejskiego
  • realizowanie 1 (maksymalnie 2) równoczesnych połączeń telefonicznych
  • uwierzytelnianie nazwą użytkownika SIP i hasłem

Dlaczego SIP Trunk?

W przypadku systemów obsługujących nawet kilka numerów miejskich/kilku konsultantów wykorzystując SIP Trunk uzyskujemy:

  • znacznie większą elastyczność systemu
  • znaczne uproszczenie konfiguracji
  • możliwość obsługi wielu połączeń na dany numer (infolinie) lub identyfikujących się jako dany numer (kampanie)

Uwaga

Jeśli w rozumieniu naszego operatora VOIP różnica między zwykłym kontem SIP a usługą SIP Trunk polega jedynie na sposobie uwierzytelniania, to zwykłe konto SIP jest wystarczające.

Thulium presentation
Chcesz poznać system Thulium od środka?

Umów się na spotkanie z naszym ekspertem, który pokaże Ci możliwości systemu.

Umów prezentację