Chmura do zadań specjalnych

chmura do zadań specjalnych - Thulium

W sytuacji, gdy infrastruktura musi zostać uruchomiona w naprawdę krótkim czasie, a w dodatku firma dynamicznie się rozwija i trudno jest oszacować potrzebne w przyszłości zasoby, najlepszym wyjściem jest wykorzystanie chmury. Cloud zapewnia ponadto elastyczność nieosiągalną przy rozwiązaniach dedykowanych.

 

System Thulium to platforma do komunikacji za pomocą różnych kanałów kontaktu, wykorzystywana przez setki firm w Polsce. Przez wiele lat system wdrażany był każdorazowo u klienta, na serwerach dobieranych precyzyjnie pod przewidywane obciążenie. Skalowalność takiego rozwiązania była bardzo niska, a uruchomienie nowych stanowisk pracy wiązało się często z koniecznością fizycznej rozbudowy infrastruktury. Coraz większa infrastruktura wymagała oczywiście odpowiednio większych nakładów na jej utrzymanie po stronie firmy klienta i dużego nakładu pracy po stronie Thulium. Każdy nowy klient oznaczał powtórzenie tego procesu. W rezultacie uniemożliwiało to szybkie reagowanie na nagłe zmiany potrzeb klientów i stale angażowało zasoby Thulium.

Wygodnie dla klienta

W czasach, gdy cały świat przyspieszył, firma Thulium chciała dostarczać swoim klientom systemy w krótszym czasie. Celem stało się umożliwienie uruchomienia gotowego do pracy systemu zaledwie w ciągu kilku minut, co pozwoliłoby klientom firmy szybko rozpocząć pracę.

Istotą nowego modelu biznesowego były słowa: wygodnie dla klienta. A zatem chodziło też o to, by klient nie musiał inwestować dużego kapitału m. in. w zakup infrastruktury ani z góry przewidywać maksymalnego obciążenia, co w modelu on-site było konieczne już na początku pracy. Nowe rozwiązanie musiało dawać możliwość dowolnej zmiany liczby licencji w systemie bez konieczności zmiany serwerów i procesu migracji. Celem było też odciążenie specjalistów z Thulium i zaangażowanie ich w inne obszary.

Założenia strategiczne Thulium polegały na tym, by potencjalnym klientom umożliwiać bezpłatne przetestowanie systemu przed podjęciem decyzji o zakupie. Po stronie firmy była to spora inwestycja – zakładano, że takich systemów może być nawet kilkadziesiąt miesięcznie. Dlatego też szukano rozwiązania, w którym opłata będzie naliczana za wykorzystane zasoby, dającego jednocześnie możliwość usuwania systemów tych klientów, którzy po testach nie zdecydowali się na współpracę.

Dlatego firma Thulium podjęła kluczową decyzję dotyczącą migracji do chmury. Wybór padł na chmurę Oktawave. Zadecydowało o tym wiele czynników, takich jak m.in.:

 • Możliwość spełnienia wszystkich założeń biznesowych Thulium.
 • Bezpieczeństwo: zgodność z wymogami GIODO, poza tym Oktawave jest pierwszą polską chmurą publiczną z certyfikatami bezpieczeństwa ISO/IEC 27001 oraz CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR).
 • Możliwość udostępnienia dowolnie dużej infrastruktury w ciągu zaledwie kilku minut, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych.
 • Możliwość integracji infrastruktury Oktawave i Thulium, tak by proces biznesowy Thulium został zrealizowany zgodnie z założeniami.
 • Wsparcie w procesie migracji i konkurencyjne ceny.

Czas na przeprowadzkę

Proces migracji do Oktawave podzielony został na etapy:

 1. Testy infrastruktury Oktawave pod względem wydajności i dostępności zasobów dla systemów czasu rzeczywistego.
 2. Migracja jednego z systemów do infrastruktury Oktawave.
 3. Kilkumiesięczny proces integracji środowisk.
 4. Testy infrastruktury po integracji.
 5. Migracja do chmury wirtualnych klientów Thulium, którzy wyrazili taką wolę.

System call center Thulium wykorzystuje wiele usług Oktawave: instancje (OCI), dyski Tier 1 i Tier 2 (OVS) oraz dysk sieciowy (OCS).

Korzyści, które widać

Dzięki migracji do Oktawave odniesiono przede wszystkim takie korzyści, jak:

 1. Umożliwienie klientom szybkiego zwiększania liczby licencji w systemie.
 2. Możliwość szybkiego uruchomienia systemu dla nowego klienta.

Przejście na skalowalną infrastrukturę Oktawave pozwala Thulium realizować swoją strategię biznesową – dostarczać systemy błyskawicznie i w bardzo wygodny dla klientów sposób. Wybór Oktawave sprawił, że Thulium jako pierwsza na rynku polskim udostępniała system call center do testów w czasie krótszym niż 1 dzień (realnie było to mniej niż 20 minut, obecnie ten czas wynosi zaledwie kilka minut).

Migracja oznacza, że klienci mogą się rozwijać nie troszcząc się już o kwestię ograniczeń infrastruktury. Aktualizacja i rozbudowa systemów odbywa się w sposób niezauważalny dla klientów, gwarantując im stabilną pracę, ale również zniesienie ograniczeń narzuconych przez stare rozwiązania.

Korzyści wynikające z przeniesienia do chmury są odczuwalne również przez administratorów. Nie muszą oni już dbać o fizyczny aspekt serwerów utrzymywanych we własnym zakresie, ani poświęcać czasu na konfigurowanie oraz osobne aktualizacje rozproszonej infrastruktury. Oznacza to, że mogą się skoncentrować na kluczowej stronie działalności firmy.

Uruchom bezpłatne testy systemu!
Sprawdź bezpłatnie system Thulium.
Poznasz system Thulium oraz najlepsze praktyki, które:
 1. Pomogą Ci zadbać o swoich klientów i zbudować lojalność,
 2. Uporządkują pracę działu obsługi,
 3. Zapewnią Ci kontrolę nad pracą działu.